Jeroen van Wely  ††Osteopaat D.O.-M.R.O.
Raadhuisplein 2    5683 EB Best    0499 37 55 46    
 
Artikelen
  Artikel in Groeiend Best  (PDF)
  Artikel Basisregels Gezonde Voeding  (PDF)
Indien u geen Acrobat Reader heeft, kunt u deze hier gratis downloaden.

  Voor meer wetenschappelijke artikelen zie de website van de Nederlandse vereniging voor osteopathie (NVO).
Kinderen en baby's - Veiligheid van osteopatische behandeling
Een retrospectief onderzoek naar de veiligheid van osteopatische behandeling voor baby's en kinderen. Er werd nagegaan of er meldingen waren van complicaties na een osteopathische behandeling. Binnen de groep van 502 kinderen werden geen complicaties als gevolg van de osteopathische behandeling gerapporteerd. De auteurs concluderen dat osteopathie een veilige behandel-methodiek lijkt op basis van de uitkomsten van het onderzoek. Hayes en Bezilla, 2006.
  • Hayes NM, Bezilla TA. Incidence of iatrogenesis associated with osteopathic manipulative treatment of pediatric patients. J Am Osteopath Assoc. 2006 Oct;106(10):605-8
Kinderen en baby's - Voorkeurshouding
Een vergelijkend onderzoek tussen een osteopatische behandeling en een controlegroep bij baby's met een voorkeurshouding. De kinderen waren tussen de 6 en de 12 weken oud en werden na een behandelperiode van 4 weken hertest. Osteopathie bleek een significante verbetering te bewerkstelligen van asymmetrie voor kinderen met een voorkeurshouding. Philippi et al., 2007.
  • Philippi H, Faldum A, Schleupen A, Pabst B, Jung T, Bieber I, Kaemmerer C, Dijs P, Reitter B. Infantile postural asymmetry and osteopathic treatment: a randomized therapeutic trial. Developmental Medicine and Child Neurology, 2006, 48:5-9
Kinderen en baby's - Kolieken (darmkrampen)
Een vergelijkend onderzoek tussen craniale osteopatische behandeling en geen behandeling bij kinderen met infantiele kolieken. De ouders dienden bij te houden hoe lang de baby's huilden, sliepen en hoeveel tijd de ouders bezig waren om de kinderen te troosten en te wiegen. Uit de resultaten bleek dat de baby's in de craniaal behandelde groep significant minder huilden, beter sliepen en minder getroost dienden te worden in tegenstelling tot de controlegroep waar geen significante veranderingen gerapporteerd werden. Hayden en Mullinger, 2006.
  • Hayden C, Mullinger B. Reprint of: A preliminary assessment of the impact of cranial osteopathy for the relief of infantile colic. Complement Ther Clin Pract, 2006 May;12(2):83-90
Kinderen en baby's - Otitis media (middenoorontsteking)
Een vergelijkend onderzoek tussen het effect van osteopathie als complementaire behandeling bij een standaard medische behandeling van recurrente acute otitis media.
Dit 6 maanden durende onderzoek toonde aan, dat de osteopathisch behandelde patiŽnten significant minder acute episodes doormaakten. Er waren eveneens significant minder chirurgische interventies en er was een significant hogere frequentie waarneembaar van het aantal. normale tympanogrammen. Mills et al., 2003.
Uit later onderzoek bleek eveneens dat osteopathie het verloop bij middenooronstekingen positief beÔnvloedt. Degenhardt en Kuchera, 2006.
  • Degenhardt BF, Kuchera MLJ. Osteopathic evaluation and manipulative treatment in reducing the morbidity of otitis media: a pilot study. Am Osteopath Assoc, 2006 Jun;106(6):327-34
  • Mills MV, Henley CE, Barnes LLB, Carreiro JE, Degenhardt BF. The use of Osteopathic Manipulative Treatment as Adjuvant Therapy in Children With Recurrent Acute Otitis Media. Arch Pediatr Adolesc Med, 2003, 157:861-866
Kinderen en baby's - Obstipatie
Een onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie op obstipatieklachten bij kinderen met cerebrale parese. Geconcludeerd werd dat osteopathie een significante verbetering geeft als alternatieve behandeling bij obstipatie. Tarsuslu et al., 2009.
  • Tarsuslu T, Bol H, Simşek IE, Toylan IE, Cam S. The effects of osteopathic treatment on constipation in children with cerebral palsy: a pilot study. J Manipulative Physiol Ther, 2009 Oct;32(8):648-53