Jeroen van Wely  ††Osteopaat D.O.-M.R.O.
Raadhuisplein 2    5683 EB Best    0499 37 55 46    

Osteopathie bij Kinderen
In de geneeskunde is het een gouden regel dat het kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook in de osteopathie! Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in een van de aspecten van de ontwikkeling, dan heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Ook zijn er specifieke kinderziekten en aandoeningen.
Osteopathie is een zachte en efficiŽntie geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte mobilisatie en manipulatietechnieken (er wordt niet gekraakt) zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren.
Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze kennis heeft Jeroen opgedaan in de tweejarige opleiding osteopathie bij kinderen en in verschillende bij- en nascholingscursussen over dit onderwerp.
Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Als het nodig is, verwijst de osteopaat naar hen door. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze.
Voor een osteopaat is iedere kinderbehandeling een uitdaging in creatieve zin, omdat het kind bepaalt hoe het zich laat behandelen.
Waarom naar een osteopaat?
De geboorte is een stressvolle gebeurtenis, waarbij de baby wordt onderworpen aan enorme krachten. Niet alleen het hoofdje, maar ook de rest van het lichaam ondergaat de nodige druk tijdens de weg door het bekken van de moeder.
De soms zeer opvallende plekken aan het hoofd en/of lichaam als gevolg van de bevalling verdwijnen later gewoonlijk op een natuurlijke manier. Er zijn echter een aantal redenen waarom de bevalling moeilijk kan verlopen en stressvol kan zijn voor zowel de moeder als de baby. Een keizersnee, stuitligging of gecompliceerde geboorte kunnen de nodige complicaties opleveren. Het resultaat kan zijn dat de baby niet zelf in staat is de effecten van de geboorte volledig te overwinnen. Tijdens de groei kan deze lichamelijke spanning een juiste ontwikkeling in de weg staan. Met als gevolg dat een baby of kind zich niet lekker voelt of zich zal ontwikkelen op een asymmetrische manier. Voorbeelden hiervan zijn het slecht kunnen draaien van het hoofd naar een zijde, veel overstrekken of veel en langdurig huilen. De osteopaat onderzoekt het hele lichaam op een voor het kind prettige manier. Soms worden spelletjes en boekjes gebruikt om kinderen tijdens een behandeling wat af te leiden. De meeste kinderen ouder dan vijf jaar kunnen goed stil liggen en luisteren naar verhaaltjes of een bandje.
Huilbaby's
Huilen is voor de baby het signaal dat hij/zij zich ongemakkelijk voelt. Tot een jaar is dit zijn/haar manier om met ons te communiceren.
Vaak is er bij huilbaby's geen aanwijsbare oorzaak te vinden voor het huilen. Maar vertoont het kind wel perioden van onrust, is het ontroostbaar, gaat het drinken vaak moeizaam en met onderbrekingen, heeft het last van winderigheid en heeft het een buik die opgezet is. Dit alles geeft de ouders/verzorgers het gevoel dat het kind ongelukkig is en continu huilt. Huilbaby's kunnen door een osteopaat vaak goed behandeld worden. De invloed van de geboorte op de schedel, blokkades in de nek en wervelkolom , maar ook het onvolledig op gang komen van het darmsysteem kunnen ervoor zorgen dat de baby zich niet prettig voelt. Door op deze gebieden aan te grijpen zorgt de osteopaat ervoor dat de beweeglijkheid van de weefsels toeneemt, het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt en het darmsysteem zich beter kan ontwikkelen. Het kind wordt rustiger en tevreden.
Reflux en darmkrampjes bij pasgeborenen
Darmkrampjes en reflux klachten hoeven zeker niet alleen met de voeding te maken te hebben. Natuurlijk kan een mogelijk overgevoelige reactie op voeding meespelen.
Een andere mogelijke oorzaak van krampjes is een overprikkeling van het maag - darmsysteem door een verstoring van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel in ons lichaam bestaat uit 2 verschillende systemen; het ene zorgt voor activatie en het andere zorgt voor rust. Iedere structuur (bot, organen, spieren enz.) in het lichaam ontvangt deze 2 systemen waarbij het natuurlijk belangrijk is dat deze 2 zeer goed op elkaar zijn afgestemd! Een overprikkeling van de darm kan te maken hebben met een verstoring van de balans van het zenuwstelsel ten gevolge van blokkades in het lichaam. Deze blokkades kunnen zich op ieder niveau in het lichaam voor doen maar belangrijke aandachtspunten zijn de beweeglijkheid van de schedelbasis en de verschillende schedelbotstukken. Een zeer belangrijke zenuw in verband met de spanning in het maag-darmsysteem ontspringt in de hoge nek, deze zenuw is vaak in de problemen bij moeizame bevallingen. De osteopaat corrigeert de beweeglijkheid van de schedelbasis en de schedelbotstukken en normaliseert de balans in het zenuwstelsel. Daarnaast controleert de osteopaat de posities en beweeglijkheid van de verschillende organen en van het middenrif. Het middenrif is een zeer belangrijke spier bij reflux klachten daar de slokdarm hierdoor overgaat in de maag. Een goede spanning op het middenrif is belangrijk voor het goed kunnen functioneren van de maagkringspier.
Voorkeursligging en vervorming van de schedel
De voorkeursligging van het hoofdje van een baby waardoor een vervorming van het schedeltje optreedt, is een behandelindicatie welke sterk gerelateerd is aan het bevallingstrauma.
Een oorzaak voor deze problematiek kan onder andere liggen in een vroegtijdige indaling van het hoofdje tijdens de zwangerschap waardoor het hoofdje in de positie van indaling mee vervormd tijdens de verder vorderende zwangerschap. Bijzondere omstandigheden tijdens de bevalling zoals bijvoorbeeld aangezichtsligging, dwarspositie, of hulp bij uitdrijvingsfase zoals de vacuŁm - of tangverlossing kunnen het ook veroorzaken.
Ook de duur van de persweeŽn zijn belangrijk ten aanzien van de compressie(druk) op het hoofdje, zowel de extreem snelle - als langdurige compressiefase hebben hun invloed op de beweeglijkheid van de verschillende botstukken van het hoofd. Normaal gesproken heeft het hoofd van de baby de eigenschap zich te vervormen als aangepassing op de druk die tijdens een normale bevalling optreedt. De gevolgen van deze vervorming normaliseren zich vrij snel na de bevalling.
Echter de stressvolle situaties zoals boven beschreven kunnen tot een verlies van beweeglijkheid ter hoogte van de verschillende schedelbotten leiden. Dit kan tot uiting komen in fysieke ongemakken of het asymmetrisch ontwikkelen van het hoofdje waardoor we over voorkeurshoudingen gaan spreken. De osteopaat werkt op het herstel van de beweeglijkheid van de verschillende schedel botstukken en de beweeglijkheid van de wervelkolom (welke zich aan zal passen op de veranderde positie van het hoofdje). Tevens is het van belang om de beweeglijkheid van het zenuwstelsel te evalueren en de spanning op de hersenvliezen en deze zo nodig te normaliseren.
Hoofdpijn bij het kind
Hoofdpijn bij kinderen is een veel voorkomende indicatie bij osteopatische consultatie. De oorzaken hiervoor kunnen zeer uiteenlopend zijn. De osteopaat zal middels het onderzoek proberen de oorzaak op te sporen op mechanisch gebied.
Dit betekent dat de osteopaat zoekt naar blokkades in het gehele lichaam welke een algehele balansverstoring als gevolg hebben. Zowel blokkades in de wervelkolom als blokkades in het schedel -heiligbeen systeem en het orgaansysteem kunnen hun weerslag hebben in spanning in het hoofd. Belangrijk punt is de symmetrie van de schedelbasis van waaruit het zenuwstelsel ontspringt, spanningsverschil op dit niveau kan leiden tot aanpassingen in het lichaam. Echter deze aanpassingen kunnen teveel voor het lichaam zijn en daardoor tot klachten leiden. Niet alleen het mechanische systeem is voor de osteopaat belangrijk om in balans te zijn. Er kunnen andere factoren aanwezig zijn welke veel energie vragen, zoals algemeen niet goed in de vel zitten, voedingsproblemen, slaapstoornissen of andere ritme problemen. Ook emotioneel welbevinden heeft een rechtstreekse lijn met fysiek welbevinden. De osteopaat kan middels technieken het lichamelijk balans herstellen. Vaak gaan hoofdpijn klachten bij het kind samen met buikklachten. Dit geeft aan dat de osteopaat ook dit gedeelte in de behandeling moet betrekken.
Buikpijn, Obstipatie en diarree
Buikpijn bij kinderen komt op dit moment veel voor. Osteopaten zien veel kinderen met buikpijn klachten in hun praktijk. De klachten kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen obstipatie, diarree, veel lucht in de buik en krampen symptomen zijn, die wijzen op buikpijnklachten. Voor kinderen is het vaak moeilijk aan te geven waar ze last hebben. Ook hier zijn vaak geen duidelijke oorzaken aan te wijzen.
Wat we eten vertelt wie we zijn! Kinderen eten tegenwoordig veel suikers en vet. Ook vet wordt omgezet in suikers. Voor onze darmen is dit een slechte zaak daar het natuurlijke evenwicht van bacteriŽn, die in onze darmen leven, verstoord wordt. Hierdoor neemt onze afweer af en zijn we ook gevoeliger voor o.a. Infecties. Ongeveer 80% van ons immuunsysteem ligt in onze darmen.
Ook kunnen blokkades in de onderrug door een val invloed uitoefenen op het functioneren van het darmsysteem. Zo ook blokkades van het middenrif en bovenste nekregio.
Voor een osteopaat zijn er naast een eventuele voedingscorrectie genoeg aangrijpingspunten om de darmproblematiek te verbeteren en op te lossen. Als de darmen van het kind goed functioneren dan zal het fitter en vitaler worden.