Jeroen van Wely    Osteopaat D.O.-M.R.O.
Raadhuisplein 2    5683 EB Best    0499 37 55 46    Wat is Osteopathie
Osteopathie is een manuele behandelmethode waarbij de beweeglijkheid van verschillende weefsels in het lichaam hersteld worden.

Manueel, omdat de osteopaat het onderzoek en de behandeling uitvoert met z’n handen.

Beweeglijkheid moet gezien worden in de ruime zin van het woord, d.w.z. verschuifbaarheid, uitrekbaarheid en samendrukbaarheid van de verschillende weefsels.
Bij al deze bewegingen worden meer dan alleen de gewrichten bewogen: het zenuwstelsel, de organen en ook bloedvaten en bindweefsel moeten vrij mee bewegen. De osteopaat gaat steeds op zoek naar de oorzaak van de klachten en probeert deze via osteopathische manuele technieken (milde mobilisaties en zachte manipulaties uitgevoerd met de handen) te herstellen.

De osteopaat is in staat om te herkennen welke weefsels van het lichaam minder beweeglijk zijn geworden (door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, stress, voeding, operaties, overbelasting… enz.). Bij een behandeling richt de osteopaat zich op die delen van het lichaam die de klacht veroorzaken. Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak van de klacht en dit is niet altijd de plek waar de klacht zich uit. Hierdoor kan de behandeling bij twee personen met dezelfde klacht totaal verschillend zijn.

Belangrijke uitgangspunten voor de osteopaat:
 • De osteopaat beschouwt en benadert het lichaam als één geheel. Er bestaat immers een sterke interactie tussen de verschillende systemen in het lichaam:
  • Het pariëtale systeem (botten, spieren, gewrichten en omliggende gewrichtsbanden, zenuwen, bloedvaten en omliggende vliezen)
  • Het viscerale systeem (alle organen en hun omliggende vliezen)
  • Het craniale systeem (schedel, heiligbeen, ruggenmerg, hersenen en omliggende vliezen)
  Het lichaam vormt een functionele eenheid. Problemen in één deel van het lichaam beïnvloeden het lichaam als totaliteit
 • Een uitspraak van de grondlegger van de osteopathie (Dr. A.T.Still) is: "Daar, waar de weefsels goed beweeglijk zijn, krijgt ziekte geen kans".
  De osteopaat zal via manuele technieken het verlies aan beweging in één van de drie systemen opzoeken en behandelen.
 • Wanneer er zich een bewegingsverlies voordoet in het lichaam zal er een verminderde aanvoer van voedingsstoffen en ophoping van afvalstoffen plaatsvinden in die omgeving. Zo wordt een zone in het lichaam kwetsbaar en kan klachten veroorzaken. De osteopaat richt zich erop deze kwetsbare zone te herstellen door het bewegingsverlies op te heffen zodat aanvoer en afvoer geoptimaliseerd worden.
 • Wanneer zowel de beweeglijkheid als de doorbloeding van de verschillende weefsels in de drie systemen geoptimaliseerd zijn kunnen de zelfregulerende en zelfgenezende mechanismen van het lichaam maximaal tot uiting komen.